İstenilen Evraklar

Vekaletname (1 Adet Noter Tasdikli)

Kuruluş Sicil Gazetesi (Aslı Yada Noter Onaylı Suret)

Vergi Mükellefiyet Yazısı (Fotokopi)

İmzaya Yetkili Şahısların Nüfus Cüzdanı Sureti (Fotokopi)

Vergi Levhası (Fotokopi)

İmza Sirküleri (Fotokopi)

Faaliyet Belgesi veya Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti (Fotokopi)

Muhasebe işlemleriniz kendi bünyeniz dışında yapılıyor ise Mali Müşavir yada Serbest Muhasebecinizin T.C.

Kimlik numarası


İHRACAT HİZMETLERİNDE YUKARIDAKİLERE İLAVE OLARAK;


-İlgili Birlik Üyelik Kartı var ise Sicil Numarası

-Maliye Tasdikli Türkçe Fatura

-İlk işlem için Firma Kaşesi

-Firma Antetli KağıdıProfesyonel hizmetlerimizden faydalanmak ister misiniz?


Bize Ulaşın